Ir o contido principal

Curso de Verán

Tecnoloxías da linguaxe: As linguas na sociedade e na economía dixitais

Santiago de Compostela, do 12 ao 15 de xullo de 2022.

Escola Técnica Superior de Enxeñaría, Rúa de Lope Gómez de Marzoa, s/n, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña

O obxectivo principal do curso é difundir as múltiples posibilidades que actualmente ofertan a intelixencia artificial e as tecnoloxías da linguaxe natural para a creación de aplicacións e servizos de uso cotián baseados nas linguas, como son os sistemas de tradución automática ou os asistentes virtuais, entre outros.

Charla presentación: Modelos de lingua, semántica distribucional e composicionalidade, por Pablo Gamallo.
Charla presentación: Modelos de lingua, semántica distribucional e composicionalidade, por Pablo Gamallo.

No curso presentáronse os fundamentos científicos da intelixencia artificial e as tecnoloxías lingüísticas, xunto coas bases tecnolóxicas das aplicacións e os recursos que lle dan valor. As presentacións fixéronse dunha maneira accesible, atractiva e tamén práctica, resaltando este último compoñente aplicado ao desenvolver talleres para a creación dalgúns destes recursos.

Presentáronse tamén algunhas das diversas iniciativas existentes a todos os niveis (gobernamental, académico e empresarial), que inciden no interese que ten para todas as linguas a súa presenza na sociedade, economía, e, xa que logo, no mundo dixital. Bos exemplos son o Proxecto Nós para a lingua galega, o Projecte AINA para a lingua catalá, o Plan Gaitu para o eúscaro, o PERTE en español: Nueva economía de la lengua para o español e as restantes linguas cooficiais do Estado ou iniciativas europeas como os proxectos European Language Equality ou CLARIAH.