Ir o contido principal

Emprego

Queres traballar con Nós?

OFERTA DE EMPREGO PARA FORMAR PARTE DO EQUIPO DE NÓS

Publícase a oferta de 2 postos de traballo (descritos máis abaixo) vinculados ao Proxecto Nós a través da convocatoria pública 05/2024, publicada o 28 de febreiro de 2024

PRAZO DE SOLICITUDES: DO 29 AO 6 DE MARZO DO 2024 (ata as 23:59h) 

CONVOCATORIA: Contratos de investigación da USC

Realizarase a través da sede electrónica da Universidade de Santiago de Compostela, á que se pode acceder empregando calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da USC. A documentación requirida para as candidaturas é: curriculum vitae (en PDF), copia da certificación académica e unha declaración responsable de que se cumpren os requisitos antes da data de fin de solicitudes. Publicarase a listaxe provisional de admitidos e excluídos no taboleiro electrónico da USC no prazo de 3 días hábiles despois do remate do prazo de solicitudes, é dicir, entre o 7 e o 11 de marzo.

 1. Código da praza: 2023-CP032.01
  Categoría laboral: Investigador/a asociado/a
  Traballo a realizar: Dirección e supervisión do traballo científico e técnico para as tarefas relacionadas co deseño e elaboración de recursos textuais.
  Titulación requirida: Doutoramento en Lingüistica Computacional
  Duración do contrato: 21 meses 
  Retribución bruta mensual: 2.219,74 € (aplicarase o rateo das pagas extraordinarias en 12 mensualidades
  Xornada laboral: Xornada completa (35 horas) 
  Institución: Centro Singular de Investigación en Tecnloxías Intelixentes (CiTIUS)
  Lugar de traballo: Edificio Fontán, Cidade da Cultura

 1. Código da praza: 2023-CP032.00
  Categoría laboral: Investigador/a colaborador/a 
  Traballo a realizar: Colaboración no deseño de datos para a adaptación a múltiples tarefas de grandes modelos de lingua de galego e multilingües, e experimentación con software e librarías para esa adaptación mediante uso de instrucións.
  Titulación requirida: Grao, licenciatura, enxeñaría, arquitectura ou en Lingüistica.
  Duración do contrato: 21 meses
  Retribución bruta mensual: 1687,21 € (aplicarase o rateo das pagas extraordinarias en 12 mensualidades)
  Xornada laboral: Xornada completa (35 horas) 
  Institución: Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS) 
  Lugar de traballo: Edificio Fontán, Cidade da Cultura 

Unha comisión especializada de selección revisará as solicitudes e puntuará os méritos de cada persoa candidata seguindo o baremo de puntos establecido na convocatoria. Realizarase unha entrevista persoal ás persoas candidatas que acaden na suma dos méritos un mínimo de 50 puntos.

A resolución reitoral de selección publicarase no taboleiro electrónico da USC. O prazo máximo para a resolución desta convocatoria é dun mes.