Ir o contido principal

Emprego

Queres traballar con Nós?

OFERTA DE EMPREGO PARA FORMAR PARTE DO EQUIPO DE NÓS

Publícase a oferta de 2 postos de traballo (descritos máis abaixo) vinculados ao Proxecto Nós a través da convocatoria pública 08/2023, publicada o 09 de agosto de 2023

PRAZO DE SOLICITUDES: DO 10 AO 18 DE AGOSTO DO 2023 (ata as 23:59h) 

CONVOCATORIA: Contratos de investigación da USC

Realizarase a través da sede electrónica da Universidade de Santiago de Compostela, á que se pode acceder empregando calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da USC. A documentación requirida para as candidaturas é: curriculum vitae (en PDF), copia da certificación académica e unha declaración responsable de que se cumpren os requisitos antes da data de fin de solicitudes. Publicarase a listaxe provisional de admitidos e excluídos no taboleiro electrónico da USC no prazo de 3 días hábiles despois do remate do prazo de solicitudes, é dicir, entre o 21 e o 23 de agosto.

 1. Código da praza: 2023-CP032.00
  Categoría laboral: Investigador/a colaborador/a 
  Traballo a realizar: Desenvolvemento de novas técnicas de aprendizaxe profunda para, principalmente, realizar o adestramento de grandes modelos de lingua textuais multilingües dentro do proxecto NEL-NÓS.
  Titulación requirida: Grao en Enxeñaría Informática ou de Telecomunicacións
  Duración do contrato: 26,5 meses 
  Retribución bruta mensual: 1670,89 € (14 pagas) 
  Xornada laboral: Xornada completa (35 horas) 
  Institución: Centro Singular de Investigación en Tecnloxías Intelixentes (CiTIUS)
  Lugar de traballo: Edificio Fontán, Cidade da Cultura

 1. Código da praza: 2023-CP032.01 
  Categoría laboral: Investigador/a colaborador/a 
  Traballo a realizar: Desenvolvemento de modelos multilingües de ASR e TTS dentro do proxecto NEL-NÓS.
  Titulación requirida: Grao en Enxeñaría Informática ou de Telecomunicacións
  Duración do contrato: 26,5 meses
  Retribución bruta mensual: 1670,89 € (14 pagas) 
  Xornada laboral: Xornada completa (35 horas) 
  Institución: Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS) 
  Lugar de traballo: Edificio Fontán, Cidade da Cultura 

Unha comisión especializada de selección revisará as solicitudes e puntuará os méritos de cada persoa candidata seguindo o baremo de puntos establecido na convocatoria. Realizarase unha entrevista persoal ás persoas candidatas que acaden na suma dos méritos un mínimo de 50 puntos.

A resolución reitoral de selección publicarase no taboleiro electrónico da USC. O prazo máximo para a resolución desta convocatoria é dun mes.